מכרזים

איגוד ערים כינרת מזמינה את בעלי המקצוע השונים והרלוונטיים להתמודד למכרזים המפורסמים מטה.
במדור זה מפורסמת רשימת תחומי העבודה של מאגר הקבלנים/ספקים. כל מי שמעוניין להצטרף למאגר ועומד באמות המידה הנדרשות, יכול להגיש בקשה לוועדת המכרזים בדואר או בדוא"ל:handasa@lakekinneret.co.il
לרשימת תחומי העבודה של מאגר הקבלנים/ספקים לחצו כאן

תיבת המכרזים של איגוד ערים כינרת ממוקמת במשרדיה בצמח.

מכרזים פעילים

מכרזים שהסתיימו

מכרז פנימי/ חיצוני לפקח שטח במחלקת פיקוח ואכיפה באיגוד ערים כינרת
מכרז פנימי/ חיצוני – לאיגוד ערים כינרת דרוש/ה פקח/ית שטח/ ימי במחלקת פיקוח ואכיפה
מכרז פנימי/חיצוני לגיוס מנהל מחלקת פיקוח ואכיפה לאיגוד ערים כינרת
מכרז פומבי מס' 07/2023 למתן שירותי תובע פלילי חיצוני לאיגוד ערים כינרת
מכרז פומבי מס׳ 06/2023 עם הליך תחרותי נוסך לתפעול חוף וחניון צאלון דרום
קול קורא לאיתור ולשכירת נכס לטובת משרדים עבור איגוד ערים כינרת
מכרז פומבי לגיוס גזבר/ית לאיגוד ערים כינרת
מכרז פומבי (עם הליך תחרותי נוסף) מס' 01/2023 לביצוע שיפוץ מבנים בחוף צמח*
מכרז פומבי מס' 2-2023 עם הליך תחרותי נוסף למתן שירותי הסעות עבור איגוד ערים כינרת
קול קורא לאיתור ולשכירת נכס לטובת משרדים עבור איגוד ערים כינרת
מכרז פומבי מס' 5/2023 עם הליך תחרותי נוסף לשיקום נזקי סופה בחופי איגוד ערים כינרת
מכרז פומבי מס' 2-2023 עם הליך תחרותי נוסף למתן שירותי הסעות עבור איגוד ערים כינרת
פתיחת מאגר קבלנים לעבודות גיזום, כריתה והרמת נוף של עצים
מכרז למבקר/ת פנים וממונה תלונות הציבור לאיגוד ערים כינרת.
מכרז פומבי דו שלבי (עם הליך תחרותי נוסף) מס' 10/2022

לרכישת סירת פיקוח לימת הכינרת עבור איגוד ערים כינרת

מכרז פומבי מס' 12-22 – מבוטל

למינוי מבקר פנים לאיגוד ערים כינרת

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד לרכישת 100 מערכות ישיבה אנטי- ונדליות לחופי הכינרת המיוצרות מבטון משולב עם ספסלי בטון דמוי עץ.
מכרז פומבי (עם הליך תחרותי נוסף) מס' 07/2022

לקבלת הרשאה עונתית הדירה שאין עימה חזקה להקמת והפעלת משאית מזון "פודטראק" לממכר מזון ומשקאות בחוף צמח שבכינרת

מכרז פומבי (עם הליך תחרותי נוסף) מס' 08/2022

לקבלת הרשאה עונתית הדירה שאין עימה חזקה להקמת והפעלת משאית מזון "פודטראק" לממכר מזון ומשקאות בחוף סוסיתא שבכינרת

מכרז פומבי (עם הליך תחרותי נוסף) מס' 09/2022

לקבלת הרשאה עונתית הדירה שאין עימה חזקה להקמת והפעלת משאית מזון "פודטראק" לממכר מזון ומשקאות בחוף גולן שבכינרת

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לביצוע שיקום והסדרת חוף דגניה מס' 14-21
מכרז פומבי (עם הליך תחרותי נוסף) מס' 14/2020

לתפעול חניון חוף וחוף רחצה דוגה

מכרז פומבי (עם הליך תחרותי נוסף) מס' 1-21

למכירת ספינת "כינרת 1"

מכרז פומבי (עם הליך תחרותי נוסף) מס' 13/2021

למתן שירותי ניקיון בחופי הכינרת מפרץ אמנון, כינר, צאלון, סוסיתא וצמח

מכרז פומבי (עם הליך תחרותי נוסף) מס' 12/2021

למתן שירותי ניקיון בחופי הכינרת צינברי, ברניקי ושקמים

מכרז פומבי (עם הליך תחרותי נוסף) מס' 11/2021

למתן שירותי ניקיון בחופי הכינרת חלוקים, לבנון וכורסי

מכרז פומבי (עם הליך תחרותי נוסף) מס' 10/2021

למתן שירותי ניקיון בחופי הכינרת דוגית, גולן והחופים הפתוחים

מכרז פומבי (עם הליך תחרותי נוסף) מס' 09/2021

למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופי הכינרת המוכרזים לרחצה שבאחריות איגוד ערים כינרת

מכרז פומבי חוזר עם הליך תחרותי נוסף למכירת ספינת "כינרת 1" מס' 08-21
מכרז פומבי לתפקיד תובע פלילי חיצוני לאיגוד ערים כינרת כינרת מס' 07-2021