כללי התנהגות

רחצה

 • יש להקפיד ולרחוץ במקומות המוכרזים בלבד.
 • הרחצה מותרת בשעות פעילות המצילים בלבד בין השעות 9:00-17:00.
 • הרחצה ללא מציל מסוכנת ואסורה.
 • מומלץ לשחות יחד עם שותפים, ולהצטייד באמצעי תקשורת למקרה חירום.
 • מומלץ לעדכן איש קשר מחוץ למים לדיווח בעת הצורך, ובעת כל כניסה לכלי שיט או ציפה – יש להצטייד בחגורת הצלה.
 • חל איסור מוחלט על דייג באזור רחצה מוכרז.

שומרים על השקט והסביבה

 • אסורה השלכת פסולת בחופי הכנרת או במי הכנרת.
 • אין לגרום כל נזק למבנים ולמתקנים בחופי הכנרת ( מתקנים סאניטריים, שערים, מחסומים, שלטים, ברזיות, שולחנות פיקניק וכד'.)
 • חל איסור מוחלט על דייג באזור רחצה מוכרז.
 • כל חופי האיגוד הוכרזו כ"חופים שקטים", ואין להפעיל בהם אמצעים להשמעת קול או מוזיקה מכל סוג ובכל עוצמה שהיא .
 • הדלקת מדורות תעשה בתיאום עם צוות החוף.
  אסור להקים מדורות גדולות.
  אסור להקים מדורות על מדשאות ו/או ליד מבנים ו/או ליד סוכת ההצלה.

 

נהיגה וחניה

 • הנהיגה ברכב תעשה רק במקומות המותרים ובדרכים מוגדרות.
 • אין להעמיד רכב תוך חסימת מתחמי חניה ושערי חירום בתחום חוף הים אף לא לרגע.
 • הכניסה לחניוני האיגוד מותנת בתשלום בהתאם למחירון האיגוד. התשלום נעשה בעת יציאה מהחניון, ואין לצאת ממחסום חניון מוסדר בתשלום בחופי הכנרת בלא לשלם את אגרת החניה בעבור חניית הרכב בחניון.

לבעלי הכלבים

 • אסורה הכנסת כלבים לתחום החוף המוכרז שנמצא מול עמדת ההצלה והמצילים.
 • הכנסת כלבים לתחום חניון הנופש – מותרת כאשר הכלב קשור ברצועה באורך של עד 5 מ' ותחת השגחה צמודה של בעליו.
 • הכנסת כלבים מסוכנים לתחום חניון הנופש – מותרת כאשר הכלב  מוחזק ע"י אדם שגילו עולה על 18. על הכלב להיות קשור ברצועה באורך של עד 2 מ', עם מחסום פה  ותחת השגחה צמודה של בעליו.

 נופשי קרוואנים:

 • הכניסה לחניוני האיגוד מותנית בתשלום בהתאם למחירון האיגוד הן עבור הרכב הגורר והן עבור הנגרר.
 • הצבת קרוואן מותרת אך ורק באזורים המוגדרים שאושרו לכך בתחומי החניון ובהתאם לתמרורים שהוצבו. יש להקפיד לחנות בהתאם לכך ותוך התחשבות בנופשים אחרים המבקשים לחנות בשטח החניון.
 • אין לחסום כניסות למתחמי חניה ושערי חירום.
 • החניה בחניון הינה למטרות נופש בלבד ולא למטרות עסקיות או מסחריות, ואין להכניס לחניוני וחופי האיגוד ולהעמיד בהם קרוואנים במסגרת עסקית או מסחרית.
 • חניית קרוואן בחניוני חופי האיגוד מותרת לתקופה של עד 14 יום בלבד, ולא תותר חנייה ללא שהיית נופשים רציפה בקרוואן.
 • בחוף דוגה 37 ישנם מתחמים המיועדים לחניית קרוואנים מתוחמים כולל חיבור לתשתיות ביוב, מים וחשמל. בחופים גופרה וחוקוק צפון ישנם מתחמים נוספים לקרוואנים הכוללים תשתיות נלוות. להזמנת השירות ניתן ליצור קשר עם הנהלות החופים. ביתר חניוני האיגוד ניתן לחנות קרוואנים על בסיס מקום פנוי במקומות המותרים בלבד וללא חיבור לתשתיות נלוות ולתשתיות החניון.
 • אין לרוקן שפכים ("מים שחורים") מקרוואן שלא במתקנים המאושרים לכך (מתקני שירותים או מתקנים ייעודים לריקון).
 • אין לרוקן ולשפוך מים ממתקני השטיפה ("מים אפורים") של הקרוואן לקרקע, או למימי הכנרת. יש לאסוף את הנוזלים במתקן איסוף תקני, ולרוקנם במתקני השירותים המאושרים לכך.
 • יש לוודא כי כבלי החשמל תקינים ושלמים ולא יונחו בשלוליות או בצמידות למים. יש לסמנם שלא ימעדו בגינם ואין לפרוש אותם לאורכם של דרכים, חניות או שבילים ברחבי החוף.
 • יש לשמור על הניקיון והסדר, ואת כל האשפה יש להשליך בפחים המיועדים לכך.
 • גנרטורים מהווים מפגע רעש, וגנרטור שיימצא שמרעיש לנופשים בסמוך יפונה מהחניון.

כלי שייט

 • אין להחזיק כלי שיט בחופי האיגוד, להעלותו או להורידו למים, אלא במקום שאושר לכך.
 • אין להשיט כלי שיט בחופים המוכרזים בכנרת וכן באזור של 50 מטרים לאורך החוף מקצה כל גבול של חוף מוכרז בתחום של 300 מטרים מנקודת שפל המים.
 • בנוסף, בכל חוף אחר ככלל אין להשיט כלי שיט המונע בכוח מנוע בתחום של 300 מטרים מנקודת שפל המים, אלא לצורך מעבר אל מעבר לתחום האמור, ובלבד שמהירות כלי השיט במעבר לא תעלה על חמישה קשרים;

 

 הוראות מציל ופקח

יש להישמע להוראות מציל או פקח ולציית להם.